NIEUWS...

Image


Op 1 juni 2013 werd het Historisch Kijkfeest voor de vijfde keer georganiseerd.
Het is een groot succes geworden, met een publieke belangstelling van maar liefst ruim 3500 mensen.

Vanaf 14.00 uur werd het toneelspel opgevoerd dat is gebaseerd op historische feiten met als absoluut hoogtepunt de aanval van het bierschip. Na dit spectaculaire gevecht tussen de Spanjaarden en de Stadsschutterij werd verrader Pier Lupkes meegenomen voor berechting met uiteindelijk als vonnis de publieke onthoofding.

Daarnaast was er een gevarieerd doorlopend programma met o.a. een drukbezochte roofvogelshow, Theater MEST
met hilarische chirurgijnen, de Ridders van Friesland, Middeleeuws Leven, een kampement met Middeleeuwse
ambachten, Johannes de Nar, kruisboog- en longbowschieten, Aye de charlatan, een poppenkast en natuurlijk
veel muziekgezelschappen.

De organisatie kijkt tevreden terug op een bijzondere en sfeervolle middag die dankzij de vele vrijwilligers zeer geslaagd
kan worden genoemd. Het volgende Historisch Kijkfeest zal plaatsvinden in juni 2018, in het kader van 'Culturele
Hoofdstad Europa 2018’. 


 

Bestuur...

Willem Aukema
Pim Hoekstra
Gertrud Hemels
Tine Klugkist